asmolen döşeme

Asmolen döşeme nedir?

Asmolen döşeme; döşemelerin, en fazla 70 cm aralıklarla olmak üzere ana çerçeve kirişlerinden daha dar kirişlerle, tek yönlü ya da çift yönlü şekilde bölünmesi ve bu kirişler arasındaki boşlukların çeşitli hafif dolgu malzemeleriyle doldurulmasıyla oluşturulan döşeme sistemi asmolen döşeme olarak adlandırılır. Asmolen Döşeme, yük taşıma özelliğine sahip olmayan, dişli döşemelerde dişlilerin arasının doldurulması için tercih edilen döşeme uygulamasıdır.

Asmolen Döşeme, yük taşıma özelliğine sahip olmayan, dişli döşemelerde dişlilerin arasının doldurulması için tercih edilen döşeme uygulamasıdır. Asmolen döşeme uygulamasında düz bir tavan elde edilir. Farklı bir uygulama olarak, dişli döşemeler herhangi bir malzeme kullanılmadan, yani boş olarak da bırakılabilir.

Asmolen döşemeleri bölen küçük kirişler nervür/nervür kirişi olarak adlandırılmaktadır. Nervürlerin arası boş bırakıldığında ise bu döşeme sistemi dişli döşeme olarak nitelendirilir. Yani asmolen döşeme ile dişli döşemenin farkı dişler arasında dolgu malzemesinin kullanılıp kullanılmamasıdır. (Medium.com, Bora Kurum, 7 Ekim 2020)

Deprem riskine karşı 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) pek çok konuda yeni uygulamaların önünü açmış, pek çok eski alışkanlıklara da sınırlamalar getirmiştir.

Asmolen tabir edilen bu geleneksel tek doğrultulu dişli döşemelerin tasarımı 2018 TBDY’de pek çok kurala bağlanarak sınırlandırılmıştır. Keza, bu gibi dişli döşemelerde, genelde 30-35 cm derinliğine sahip kirişler bulunmakta ve çok az perde kullanılmaktadır. Dolayısı ile yatay yükleri karşılayarak yükleri düşey elemanlara aktarması gereken ana kirişler, maksimum 35 cm derinliğinde olması sebebi ile özellikle 5 kat ve üzeri yapılarda yetersiz kalmaktadır.

Ayrıca, diş aralarının EPS ile doldurulduğu durumlarda her ne kadar tavan alçı sıva yapılmış dahi olsa yangın sırasında oluşabilecek gaz sıkışması, zehirli duman salınımı ve/veya damlayarak yangına katkıda bulunma ihtimalleri tamamen ortadan kalkmaz.

Asmolen döşemeye kıyasla boşluklu döşeme sistemi

Asmolen döşemeye kıyasla VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi daha rijit bir diyafram oluşturarak yapının deprem dayanıklılığını arttırır.

volimax boşluklu döşeme bağlama

VOLIMAX Boşluklu Döşeme Sistemi Nedir?

VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi, kirişsiz (mantar) döşemenin performans özelliklerinden ödün vermeden döşeme plağının ağırlığını azaltan, yapının deprem performansını artıran bir sistemdir.

VOLIMAX Boşluklu Döşeme Sistemi Nasıl Uygulanır?

VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi, geri dönüşümlü polipropilenden (PP) imal edilmiş VOLIMAX kör kalıplarının alt ve üst donatı arasına döşemenin her iki yatay doğrultuda çalışacağı şekilde yerleştirilmesi ve betonun yerinde dökülmesi ile elde edilir.

Örnek karşılaştırma tablosu:


Bize ulaşın