asmolen döşeme

Asmolen döşeme nedir?

Ana kirişler arasındaki döşemelerin, en fazla 70 cm aralıklarla olmak üzere tek yönlü ya da çift yönlü etriye sargılı mini kirişler ile bölünmesi ile oluşturulan döşemeler dişli döşemeler olarak adlandırılır. Döşemelerin tek veya çift yönde olması döşemeleri tek yönlü dişli döşeme ve çift yönlü dişli döşeme olarak ikiye ayırır.

Bu dişlerin arasındaki boşlukların çeşitli hafif dolgu malzemeleriyle (EPS, tuğla veya gaz beton) doldurulmasıyla oluşturulan döşemeler ise asmolen döşeme olarak tanımlanır. Aslında döşeme tipi yine dişli döşeme olup, ‘asmolen’ dolgu malzemesinin ismidir. Ama zamanla döşeme sisteminin adı ‘asmolen döşeme’ olarak kabul edilmiş, hatta Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’de de bu şekilde yer almıştır.

Asmolen döşeme düz bir tavan elde etmek için tercih edilen dolgulu dişli döşeme uygulamasıdır. Düz tavan sayesinde mimari avantajlar sağlanabilir.

Deprem riskine karşı TBDY 2018 pek çok konuda yeni uygulamaların önünü açmış, pek çok eski alışkanlıklara da sınırlamalar getirmiştir.

Asmolen tabir edilen bu geleneksel tek yönlü dişli döşemelerin tasarımı TBDY 2018’de pek çok kurala bağlanarak sınırlandırılmıştır. Keza, bu gibi dişli döşemelerde, genelde 30-35 cm derinliğine sahip kirişler bulunmakta ve çok az perde kullanılmaktadır. Dolayısı ile yatay yükleri karşılayarak yükleri düşey elemanlara aktarması gereken ana kirişler, maksimum 35 cm derinliğinde olması sebebi ile özellikle 5 kat ve üzeri yapılarda yetersiz kalmaktadır. Bunun yerine çift yönlü dişli döşemeler yapılabilir. Ancak bu tasarımda da çift yönlü diş aralıklarının boş bırakılmak yerine özellikle konut projelerinde EPS (strafor), tuğla veya gaz beton ile doldurulmasının TBDY 2018 açısından yorumlanması gereklidir.

Diş aralarının EPS ile doldurulduğu durumlarda her ne kadar tavan alçı sıva yapılmış dahi olsa yangın sırasında oluşabilecek gaz sıkışması, zehirli duman salınımı ve/veya damlayarak yangına katkıda bulunma ihtimalleri tamamen ortadan kalkmaz. Tuğla/gaz beton dolguların ise deprem sırasında düşme riski vardır.

Asmolen döşemeye kıyasla boşluklu döşeme sistemi

Asmolen döşemeye kıyasla VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi daha rijit bir diyafram oluşturarak yapının deprem dayanıklılığını arttırır.

volimax boşluklu döşeme bağlama

VOLIMAX Boşluklu Döşeme Sistemi Nedir?

VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi, kirişsiz (mantar) döşemenin performans özelliklerinden ödün vermeden döşeme plağının ağırlığını azaltan, yapının deprem performansını artıran bir sistemdir.

VOLIMAX Boşluklu Döşeme Sistemi Nasıl Uygulanır?

VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi, geri dönüşümlü polipropilenden (PP) imal edilmiş VOLIMAX kör kalıplarının alt ve üst donatı arasına döşemenin her iki yatay doğrultuda çalışacağı şekilde yerleştirilmesi ve betonun yerinde dökülmesi ile elde edilir.

Örnek karşılaştırma tablosu:


Bize ulaşın