Kaset döşeme ile boşluklu döşeme karşılaştırması

Kaset döşeme nedir?

Kaset döşemeler çoğunlukla tasarım yüklerinin ve aks açıklıklarının fazla olduğu (en az 8 m ve üzeri) okullar, alışveriş merkezleri, otoparklar, toplu kullanım alanları, sanayi yapıları gibi projelerde tercih edilir. Her iki doğrultuda sık tali kirişler ve ince bir plak olarak tasarlanır. Böylelikle hem yapı hafifletilmiş olur hem de döşeme üzerine gelen statik ve dinamik yükler oluşturulan kirişlere paylaştırılarak oradan ana kirişlere ve düşey elemanlara aktarılır. Bu nervürler genellikle ana kirişler ile aynı derinliktedir (en az 40 cm ve üzeri).

“Kaset döşeme” tabiri piyasadan çıkan bir terim olup, yönetmelikte bu terime rastlanmaz. Bunun yerine TS500’de bir ve iki doğrultuda çalışan dişli döşemelerin yanında bir ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden bahsedilmiştir. TS500’deki tanımlara göre; serbest aralıkları 700 mm’yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş kirişler ve ince bir tabladan oluşan döşemeler dişli döşemeler olup bir veya iki doğrultuda çalışabilirler. Plak döşemeler ise uzun kenarının kısa kenarına oranının 2’den büyük veya küçük olmasına göre ikiye ayrılan, yalnızca tabla ve ana sarkan kirişlerden oluşan sistemlerdir. Tasarımcıların kaset döşeme için tercihi genellikle 70 cm x 70 cm veya üzerindeki kiriş aralıklarıdır. Dolayısıyla kaset döşemeler tasarlanırken iki doğrultuda çalışan plak döşeme tasarım ilkeleri takip edilir ve her iki yönde saplama kirişler modellenir.

Kaynak: https://staff.emu.edu.tr/cemalgenes/Documents/courses/INSA471_2019_20_Bahar/TS500.pdf

TDBY 2018‘de ise tek doğrultulu dişli döşemeler için çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Fakat çift doğrultulu dişli döşemeler için bir tanım yapılmamıştır. Dolayısıyla piyasada bu kısıtların çift doğrultulu dişli döşemeler için geçerli olup olmadığı konusunda soru işaretleri mevcuttur. Bu sebeple tasarımlarda bu kısıtlar dikkate alınmayarak çift doğrultulu dişli döşeme tasarımı da yapılabilmektedir.

Taşıyıcı sistemler bina yükseklik sınıfları

Bu tasarımlarda konut gibi küçük aks açıklıklarına ve tasarım yüklerine sahip projelerde 30-35 cm derinliğine sahip kirişler bulunmakta ve ∑MDEV< 0.75Mo kuralı da dikkate alınmamaktadır. Dolayısı ile yatay yükleri karşılayarak yükleri düşey elemanlara aktarması gereken kirişler maksimum 35 cm derinliğinde olması sebebi ile 5 kat ve üzeri bazı projelerde yeterli rijitliği sağlayamamaktadır.

Kaset döşemelerde nervürleri geleneksel kalıp sistemi ile imal etmek hem malzeme hem de işçilik kaybına sebep olacağından, bu sistemler için sökülerek yeniden kullanılabilen plastik kalıplar kullanılmaktadır. Döşeme iskelesi kurulduktan sonra üzerine tamamen plywood döşenerek, H20 taşıyıcılar kullanılarak veya 10×10 kalaslar kullanılarak üzerine plastik kalıplar yerleştirilir. Kirişlerin ve tablanın donatıları örüldükten sonra ise beton dökülerek imalat tamamlanır. Yeterli süre bekleyen kalıplar, sökülerek bir sonraki döşeme için tekrar kullanılır.

Kaset döşemenin VOLIMAX boşluklu döşeme sistemine göre dezavantajları nelerdir?

Neden kaset döşemeye kıyasla VOLIMAX boşluklu döşeme sistemi tercih edilmelidir?

Kaset döşeme ile Volimax boşluklu döşeme sistemi arasında mukayese yaparken beton, demir ve kalıp maliyetlerinin yanında, yukarıda anlatılan ve hem işçiliği hem de toplam zamanı doğrudan etkileyen durumları da göz önünde bulundurmak gerekir.

Mimari Avantajları

 • Daha geniş aks açıklığı
 • Döşeme kesitinde azalma
 • Kat yüksekliğinden kazanç
 • Perde ebatlarında optimizasyon
 • Kolon yerleşimlerinde esneklik
 • Düz ve sürekli tavan
 • Ses ve ısı izolasyonu

Statik Avantajları

 • Çift yönlü çalışma
 • Bina zati yükünde azalma
 • Deplasmanlarda azalma
 • Temele gelen yüklerde azalma
 • Deprem etkisinde azalma

Maliyet Avantajları

 • Yerinde döküm
 • Daha kısa inşa süresi
 • Daha az beton tüketimi
 • Daha az donatı tüketimi
 • Kolay kullanım
 • Malzeme lojistiği kolaylığı; daha az depolama alanı, daha etkili taşıma

Bize ulaşın