G işareti TSE/CE’ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir. Ürünlere G işareti verilebilmesi için “Ulusal Teknik Onay” alınması zorunludur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir. G işareti uygulamasının mevzuat alt yapısını oluşturmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısaca “G” Tebliği olarak adlandırılan, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ” 06.12.2006-26368 tarih-sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

UTO’nun yasal dayanağını Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) teşkil eder. Bu yönetmeliğe göre bir standart kapsamında olmayan ürünlerin uygunluk değerlendirme ile teyit edilecek performans değerlerinin “G” işareti ile beyan edilmesi ürüne düzenlenecek Ulusal Teknik Onaya göre yapılır. Bir başka değişle, standardı bulunmayan ürünlerin piyasaya arz edilmesi için UTO almaları zorunludur.

UTO belgeleri ürüne özel olarak düzenlenir. Kapak sayfası, Yasal dayanak ve genel koşullar, UTO’yu ilgilendiren özel koşullar olmak üzere üç kısımdan UTO belgeleri; yapı malzemesini ve kullanım amacını ayrıntılı olarak tanımlar ve söz konusu malzemelerin özellikleri ve doğrulama metotlarıyla ilgili kapsamı bilgi verir. Son olarak ürünün piyasa arzı için ürün uygunluğunun ve performansının değerlendirilmesi kapsamında uygunluk teyit sistemi ile “G” işaretlemesi konusunda gerekli çerçeveyi çizer.

Daha fazla bilgi almak isterseniz bizime iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply